مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين

1-1- خواص مغناطيسي کاني ها

ذرات باردار(مثبت يا منفي)در هنگام حرکت در اطراف خود ميدان مغناطيسي به وجود
 مي آورند و ذرات بار دار اتم ها و يون ها داراي سه نوع حرکت هستند :

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

  • حرکت چرخشي و گردشي پروتونها در داخل هسته هاي اتم
  • حرکت گردشي الکترونها در داخل اوربيتال ها
  • حرکت چرخشي الکترونها در داخل اوربيتال ها

از اين سه نوع اثر گشتاور مغناطيسي نوع دوم و سوم به مراتب بيشتر از نوع اول
 مي باشد و از آنجايي که در يک اوربيتال هر دو الکترون در خلاف جهت يکديگر گردش مي کنند اثر مغناطيسي آنها خنثي مي شود و از اين رو گشتاور مغناطيسي موثر يک اتم و يا يون متناسب با تعداد اوربيتال هاي نيمه پر آن ها است.             

1-1-1- کاني هاي  ديا مغناطيس

کاني هايي که اتم ها و يون هاي آن فاقد اوربيتال هاي نيمه پر باشد، به وسيله آهن ربا دفع مي شود که در اين صورت به آن ها کاني ها ي ديا مغناطيس مي گويند.

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خصوصيات مغناطيسي سنگ ها و مغناطيس زمين - 8 برگ وورد قابل ویرایش

رانده شدن اين کاني ها را در ميدان مغنا طيسي خارجي مي توان چنين توصيف کرد که وجود اوربيتال هاي پر سبب مي شود که گشتاور مغناطيسي در کاني تقريباً صفر گردد، اگر اين اوربيتال ها ي پر به يک ميدان مغناطيسي خارجي نزديک شوند، قانون لنز در مورد آنها صدق خواهد نمود قانون لنز  مي گويد اگر يک حلقه هادي به يک ميدان مغناطيسي نزديک شود، در داخل حلقه جرياني پديد مي آورد که ميدان مغناطيسي حاصل از آن با ميدان خارجي مخالفت خواهد نمود.

هنگام نزديک شدن اوربيتال هاي پر به يک ميدان مغناطيسي خارجي سرعت يکي از اوربيتال ها کم و بر ديگري افزوده خواهد شد به طوري که مجموع گشتاور مغناطيسي آنها صفر نشده و گشتاور منتج در خلاف جهت ميدان خارجي، عمل کرده که سبب رانش کاني در اين ميدان مي شود.

چند نمونه از کاني هايي که داراي اين خاصيت هستند عبارتند از :

کوارتزيت، فلوريت، هاليت و انيدريت.

1-1-2- کاني هاي پارامغناطيس

اين دسته از کاني ها حاوي اوربيتالهاي نيمه پر مي باشند، ولي گشتاورهاي حاصله از آنها به طور در هم و بر هم، در امتدادهاي متفاوت قرار گرفته اند و در نتيجه اثر مغناطيسي
 آن ها تقريباً خنثي مي شود و ظاهراً  هيچ خاصيت  مغناطيسي از خود نشان نمي دهند ولي اگر اين کاني ها در ميدان مغناطيسي خارجي قرار گيرند متناسب با شدت ميدان خارجي، بعضي از اين گشتاورها خود را در جهت گشتاور ميدان خارجي قرار مي دهند و سبب پيدايش گشتاور مغناطيسي القايي در کاني خواهند شد.

در نتيجه کاني هاي پارامغناطيس به طور ضعيفي جذب ميدان خارجي خواهند شد و هر چه شدت ميدان خارجي بيشتر باشد گشتاورهاي بيشتري، خود را در جهت آن قرار داده و در نتيجه شدت ميدان مغناطيسي القايي بيشتر خواهد شد.

1-1-3- کاني هاي فرومغناطيس

کاني هايي هستند که اگر در ميدان مغناطيسي خارجي (H) قرار بگيرند، در آن ها ميدان مغناطيسي القايي شديدي به وجود مي آيد که شدت آن ميليون ها بار بيشتر از کاني هاي پارامغناطيس مي باشد و چون سردسته اين کاني ها آهن است، به آن کاني ها فرومغناطيس مي گويند. در واقع گشتاورهاي حاصله از يون هاي تشکيل دهنده اين
 کاني ها، به طور انبوه در جهت گشتاور ميدان خارجي قرار مي گيرند و يک اثر، به نام تبادل اتصال که بحث آن در مکانيک کوانتوم مي باشد، اين گشتاور را به هم قفل
مي کند، به طوري که بعد از حذف ميدان خارجي تعداد زيادي از اين اتصالات همچنان باقي مي ماند و در نتيجه کاني هاي فرومغناطيس مي توانند به صورت مغناطيس دائم درآيند و مغناطيس باقيماند حاصله از تبادل اتصال را به دو صورت   مي توان از بين برد :

  • ايجاد يک ميدان مغناطيسي خارجي در خلاف جهت ميدان کاني فرومغناطيس
  • افزايش درجه حرارت تا حد نقطه کوري آن کاني. دماي نقطه کوري براي


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
sangha-va-megnatise-zamin_2115874_3440.zip118.1k