مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

  • مقدمه

انسان موجودي ذاتاً اجتماعی و ناگزیر از حفظ روابط با دیگر افراد موجود در جامعه است. طبیعتاً این ماهیت اجتماعی انسان، داراي آثار و پیامدهایی خواهد بود که از مهمترین آنها می توان به شکل گیري روابط اقتصادي و ایجاد عقود و معاملات و پدیدآمدن داین و مدیون)بستانکار و بدهکار( اشاره کرد(عمید، 1363، 9).

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

 

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

 

در این میان، عده اي که در این روابط حقوقی، متعهدله محسوب می شوند و حاضر به واگذاري حق
خود براي مدت معینی به طرف مقابل شده اند، همواره باید نگران استیفاء طلب خود باشند. از این رو براي نجات چنین افرادي از نگرانی و اطمینان بخشیدن به خاطر آنها نسبت به بازگشت سرمایه شان، نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفته که از مهمترین آنها، می توان عقد ضمان را نام برد. عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه ي دیگري است به عهده بگیرد(موسوی، 1385؛ 67).

این عقد، نقش بسیار مؤثر و بسزایی در روابط اقتصادي و زندگی اجتماعی افراد داشته و ترویج-
دهنده ي احسان و نیکوکاري به هم نوع در جوامع و موجد حس تعاون و همکاري در میان اعضاء جامعه است(مغنیه، 1404، 56).

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

 

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

 

در باب اثر اصلی ضمان عقدي همواره بین اندیشمندان حقوقی اختلاف و بحث بوده است که ثمره
این تنازع به وضوح در تعارض بین قوانین موضوعه و همچنین رویه نظامهاي مالی کشور از قبیل بانکها نمایان است. با توجه به اینکه اختیار هریک از این نظریات تأثیر عمده اي بر روابط مالی و حقوقی اشخاص جامعه می گذارد؛ ضرورت دارد تا با نگاهی نوین و جامع پس از بررسی نظرات موجود و نقد و تحلیل آنها نظري را که با واقعیتهاي اجتماعی و عرف جامعه سازگاري بیشتري دارد، ارائه داد.

نگارندگان پس از بررسی مفهوم ضمان در لغت و اصطلاح و ذکر اقسام آن، ادلّه قائلین به نقل و ضم
ذمه به ذمه بودن اثر ضمان را مورد بررسی قرار داده و نقدهاي وارده بر آنها را ذکر کرده و در پایان به ذکرنظریه مختار (تضامن طولی) همراه با استدلالات آن می پردازند(معین، 1382، 67).

سخن از عقد ضمان و اثر اصلی آن در حیطه علوم نظري قرار می گیرد و در تحقیق و پژوهش در
رابطه با آن از روش تحقیق کتابخانه اي توصیفی و روش علمی تحقیقی استفاده شده است. در این راستا منابع بسیاري از قبیل قرآن، کتب فقهی و حقوقی و نشریات و مجلات مربوط مورد استفاده قرار گرفتند(باقری، 1382، 7).

 

-2 تعریف و مفهوم ضمان

-1-2 ضمان در لغت

واژه ضَمان از ریشه ضَمنَ گرفته شده است و در فرهنگهاي لغت به معنی تعهد، بر عهده گرفتن
وام دیگري پذیرفتاري و قبول کردن، کفیل شدن، اشتمال و تضّمن، التزام آمده است، البته در این بین عده اي، ضمان را از ریشه ضم و به معناي ضمیمه شدن و پیوستن می دانند که متابعت از این نظر، خود منشأ اختلافات فراوانی درآثار عقد ضمان شده است که در مباحث آتی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت(معین، 1382، 67).پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
aghde-zeman_2114922_1024.zip54.2k