مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - 113 اسلاید

پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - 113 اسلاید پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  پاورپوینت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها  مقدمه: با روند فعلي افزايش جمعيت و گسترش مناطق شهري، جمعيت شهري كشور تا سال 1400 به دو برابر افزايش خواهد يافت . در اين فرآيند از يك سو با توجه به اينكه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپویتت اندیشه های ناپایدار - 28 اسلاید

پاورپویتت اندیشه های ناپایدار - 28 اسلاید پاورپویتت اندیشه های ناپایدار پاورپویتت اندیشه های ناپایدار پاورپویتت اندیشه های ناپایدار پاورپویتت اندیشه های ناپایدار پاورپویتت اندیشه های ناپایدار vاندیشه های ناپایدار 1 vاندیشه های ناپایدار 2 vاندیشه های ناپایدار 3 vاندیشه های ناپایدار 4 vاندیشه های ناپایدار 5 پاورپویتت اندیشه های ناپایدار پاورپویتت اندیشه های ناپایدار vهمه تنهائیم  و می توانیم در تنهایی هم شریک ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جرم - 13 اسلاید

پاورپوینت جرم - 13 اسلاید پاورپوینت جرم پاورپوینت جرم پاورپوینت جرم پاورپوینت جرم پاورپوینت جرم در لغت :   جرم به معناي «گناه» آمده است . در زبان قرآن : جرم، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه خداوند آن را منع كرده است. امام خميني : هر كس يكي از واجبات را ترك كند و يا يكي از محرمات را انجام دهد به امام (ع) يا نائب اوست وي را به كيفر تعزير برساند به شرطي كه فعل حرام از گناهان ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مصرف نامحدود با نرخ ثابت با مطالعه موردی چند شرکت - 5 اسلاید

پاورپوینت مصرف نامحدود با نرخ ثابت با مطالعه موردی چند شرکت - 5 اسلاید پاورپوینت مصرف نامحدود با نرخ ثابت با مطالعه موردی چند شرکت پاورپوینت مصرف نامحدود با نرخ ثابت با مطالعه موردی چند شرکت پاورپوینت مصرف نامحدود با نرخ ثابت با مطالعه موردی چند شرکت پاورپوینت مصرف نامحدود با نرخ ثابت با مطالعه موردی چند شرکت سرویس پخش آنلاین موسیقی دارای بیش از 100 میلیون کاربر فعال ارائه ترکیبی از خدمات رایگان و پرمیوم دسترسی به بیش از 30 میلیون موسیقی و امکانات مختلف سایت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان - 19اسلاید

پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان - 19اسلاید پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان پاورپوینت بررسی شبهاتی پیرامون زنان « الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعضٍ . . . » [34 / نساء ] -بنابر نظر بسیاری از مفسران از قدماومتأخرین  جمله « الرجال قوامون علی النساء » بیانگر نقش مدیریتی مرد در خ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری - 17 اسلاید

پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری - 17 اسلاید پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری پاورپوینت تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری فضاهای عمومی از اهمیت ویژه‌ای در حیات تعاملات جمعی شهروندان برخوردارند که اغلب از بیشترین امکانات به‌صورت بالفعل و بالقوه برای حضور شهروندان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان - 14 اسلاید

پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان - 14 اسلاید پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان پاورپوینت مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان ¨ مهاجران در آلمان ¨ 15 میلیون مهاج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت - 204 اسلای

پاورپوینت مديريت - 204 اسلای پاورپوینت مديريت پاورپوینت مديريت پاورپوینت مديريت پاورپوینت مديريت پاورپوینت مديريت vسازمان و ن ي از به مد ي ر ي ت vب ي شتر مردم عضو ي ک سازمان هستند ،  مثل دانشکده ، ت ي م ورزش ي، ي ک گروه موس ي ق ي، ي ک گروه نما ي ش ، شاخه ا ي از ن ي روها ي مسلح ي ا ي ک بنگاه اقتصاد ي . vهمواره هدف ي ا مقصود ي ک ي از ارکان رسم ي هر سازمان ي است. vهر سازمان ي برا ي تام ي ن هدف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مارگارت مید - 13اسلاید

پاورپوینت مارگارت مید  - 13اسلاید پاورپوینت مارگارت مید پاورپوینت مارگارت مید پاورپوینت مارگارت مید پاورپوینت مارگارت مید پاورپوینت مارگارت مید مارگارت مید بزرگترین انسان شناس قرن بیستم و از بنیانگذاران مکتب فرهنگ و شخصیت بود . وی از مهمترین شاگردان بوآس و بندیکت و کسی بود که میان نظریه و روش پیوند برقرار کرد . مید در قرن بیستم راه را برای پیوند میان انسان شناسی و روانشناسی باز کرد . مهمترین اثر مید که بلوغ در ساموا نام دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت جامعه شناسي خانواده - 230 اسلاید

پاورپوینت جامعه شناسي خانواده - 230 اسلاید پاورپوینت جامعه شناسي خانواده پاورپوینت جامعه شناسي خانواده پاورپوینت جامعه شناسي خانواده پاورپوینت جامعه شناسي خانواده پاورپوینت جامعه شناسي خانواده nاهداف جزئي درس : n آشنايي با مفاهيم اساسي مربوط به درس n شناخت نظريه هاي مربوط به تحول خانواده n  بيان معيارهاي طبقه بندي خانواده n معرفي انواع روابط درون خانواده n  بحث دررابطه با كاركردهاي خانواده n شناخت تنظيم خانواده و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(69):