مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

تحقیق آماده اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي - 13 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي - 13 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اقدام به قتل به اعتقاد مه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان 10,400 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده خاستگاه و ساختار سازمان ملل متحد - 20 برگ وورد قابل ویرایش سازمان ملل متحد: خواستگاه، ساختار[1] عن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضدغربي بودن جنبش هاي بنياد گراي اسلامي - 14 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضدغربي بودن جنبش هاي بنياد گراي اسلامي - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضدغربي بودن جنبش هاي بنياد گراي اسلامي - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضدغربي بودن جنبش هاي بنياد گراي اسلامي - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضدغربي بودن جنبش هاي بنياد گراي اسلامي - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نظريه پردازي پيرامون علل ظهور و ضدغربي بودن جنبش هاي بنياد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت طرح‌ها و ديدگاه‌ها - 28 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت طرح‌ها و ديدگاه‌ها - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت  طرح‌ها و ديدگاه‌ها - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت  طرح‌ها و ديدگاه‌ها - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت  طرح‌ها و ديدگاه‌ها - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت  طرح‌ها و ديدگاه‌ها - 28 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده گسترش شوراي امنيت&nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايران - 18 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايران - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايرن - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايرن - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايرن - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايرن - 18 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسي قوميت گرايي در ايرن - 18 برگ وورد قابل ویرایش فصل اول بررسي کلي قوميت وقوميت گرايي در ايران        ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌ -17 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌ -17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌  -17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌  -17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌  -17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌  -17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قدرت‌ و سياست‌  -17 برگ وورد قابل ویرایش - قدرت‌ در علوم‌ سياسي‌ 2- قدرت&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده سازمان‌هاي يادگيرنده - 12 برگ وورد قابل ویرایش ايجاد يک سازمان يادگيرنده: امروزه مفهوم جديدي که با پيچيده شدن سازمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت -31 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت -31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت  -31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت  -31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت  -31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت  -31 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده علم قاضي در پويه قضاوت  -31 برگ وورد قابل ویرایش   1- مفهوم علم قاضي مهم به كسر عين به معني دانستن: دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده نيروي انساني ، آموزش و توسعه اقتصادی - 25 برگ وورد قابل ویرایش امر نیروی انسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده رسانه و جرم - 14 برگ وورد قابل ویرایش     فهرست مطالب جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات .................................2 تأثیر فيلمهاي سينمايي ، ماهواره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق اماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق اماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق اماده پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» - 17 برگ وورد قا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان 12,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ترکان غز تا دوره سلجوقی - 44 برگ وورد قابل ویرایش   اوضاع جغرافياي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده آواشناسي لري انديمشك - 64 برگ وورد قابل ویرایش -1-درآمد تمام آواهاي لري گونه انديمشك را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد: همخوان‌ها و و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده ایثار و شهادت از منظر قرآن - 50 برگ وورد قابل ویرایش معنا و مفهوم ایثار ایثار در لغت به معنی برگزیدن، غرض دیگران را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش تحقیق آماده صور خاص جرم كلاهبرداري - 26 برگ وورد قابل ویرایش علاوه بر جرم كلاهبردار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 30,000 تومان 24,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش

تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش تحقیق آماده شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی کارکنان - 70 صفحه وورد قاب ویرایش تحقیق آماده شناسایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان 32,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه با ایران، سوریه و روسیه بر افت رشد اقتصادی این کشور - 24 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه با ایران، سوریه و روسیه بر افت رشد اقتصادی این کشور - 24 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه  با ایران، سوریه و روسیه  بر افت رشد اقتصادی این کشور  - 24 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه  با ایران، سوریه و روسیه  بر افت رشد اقتصادی این کشور  - 24 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه  با ایران، سوریه و روسیه  بر افت رشد اقتصادی این کشور  - 2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده بررسی مشتقات واژه های فرح، مرح، بطر و سرر در قرآن کریم - 32صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسی مشتقات واژه های فرح، مرح، بطر و سرر در قرآن کریم - 32صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی مشتقات واژه های فرح، مرح، بطر و سرر در قرآن  کریم - 33 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی مشتقات واژه های فرح، مرح، بطر و سرر در قرآن  کریم - 33 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی مشتقات واژه های فرح، مرح، بطر و سرر در قرآن  کریم - 33 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده بررسی مشتقات واژه های فرح، مرح، بطر و سرر در قرآن  کریم - 33 صفحه وورد قابل و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 29صفحه قابل ویرایش

تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 29صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 28 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 28 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 28 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 28 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده وضعیت ترکان در عهد ساسانی - 28 صفحه قابل ویرایش بررسی واژه ترک و نژاد ترک واژه ترک محتملا چند هزاره پیش از میلاد پدید آمده است. این نام د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده حقوق هوایی - 24 صفحه قابل ویرایش

تحقیق آماده حقوق هوایی - 24 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده حقوق هوایی - 23 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده حقوق هوایی - 23 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده حقوق هوایی - 23 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده حقوق هوایی - 23 صفحه قابل ویرایش تحقیق آماده حقوق هوایی - 23 صفحه قابل ویرایش مقدمه اولین مقررات ثبت شده در تاریخ در خصوص مسائل هوانوردی به زمان اختراع بالن و پرواز آن در آسمان مربوط می گردد. پرواز بالن ابتدا در قرن هفدهم در آسمان اروپا مشاهده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش تحقیق آماده اثار عقد ضمان بر روابط طرفین عقد - 12 صفحه وورد قابل ویرایش مقدمه انسان موجودي ذاتاً اجتم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي - 45 اسلاید

پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي - 45 اسلاید پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي پاورپوینت حسابداری منابع انسانی تعيين ارزش پولي Ò «انسان محور دانش» Ò عصر صنعت وتفکر خالص صنعتی سپری شده واکنون دوره اقتصاد مبتنی بر دانش است. Ò سرمایه های انسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قرارداد پیمانکاری - 155 اسلاید

پاورپوینت قرارداد پیمانکاری - 155 اسلاید پاورپوینت قرارداد پیمانکاری پاورپوینت قرارداد پیمانکاری پاورپوینت قرارداد پیمانکاری پاورپوینت قرارداد پیمانکاری پاورپوینت قرارداد پیمانکاری •کارفرما :شخص حقوقی است که طرف  پیمان با  پیمانکار است وکارهای موضوع  پیمان برای وی انجام می شود. • •مجري طرح: شخصیتی حقیقی یا حقوقی است که ازطرف کارفرم ا   وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجرا و هم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري شواهد حسابرسي – اقلام خاص - 29 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري شواهد حسابرسي – اقلام خاص - 29 اسلاید پاورپوینت شواهد حسابرسي – اقلام خاص   پاورپوینت شواهد حسابرسي – اقلام خاص   پاورپوینت شواهد حسابرسي – اقلام خاص   پاورپوینت شواهد حسابرسي – اقلام خاص   پاورپوینت شواهد حسابرسي – اقلام خاص   •هدف بخش 1-50 استانداردهای حسابرسی، ارائه استانداردها و راهنماییهایی است، علاوه بر آنچه در متن بخش 50 استانداردهای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري اهميت در حسابرسي - 13اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري اهميت در حسابرسي - 13اسلاید پاورپوینت اهميت در حسابرسي پاورپوینت اهميت در حسابرسي پاورپوینت اهميت در حسابرسي پاورپوینت اهميت در حسابرسي پاورپوینت اهميت در حسابرسي •"اهميت" يكي از مفاهيم بنيادين حسابرسي است. •اهميت در تمام مراحل حسابرسي، اعم از برنامه ريزي و اجرا، و نيز ارزيابي و گزارشگري نتايج حاصل از آن مورد توجه قرار مي گيرد.پاورپوینت اهميت در حسابرسي •حسابرس در مراحل برنامه ريزي و اجراي حسابرسي، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استاندارد حسابداري کمیته حسابرسی - 18 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابداري کمیته حسابرسی - 18 اسلاید پاورپوینت کمیته حسابرسی پاورپوینت کمیته حسابرسی پاورپوینت کمیته حسابرسی پاورپوینت کمیته حسابرسی پاورپوینت کمیته حسابرسی گزارشگری مالی • تهيه صورت‌هاي مالي مسئوليت اصلي مديريت شركت در زمینه گزارشگری مالی است. كميته حسابرسي در بررسی اطلاعات مالي قبل از انتشار آنها نقش كليدي ايفا مي‌كند. • اعضاي كميته بايد درک خوبي از گزارشگری مالی داشته باشند تا بتوانند اين نقش را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ثواب درختکاری - 35 اسلاید

پاورپوینت ثواب درختکاری - 35 اسلاید پاورپوینت ثواب درختکاری پاورپوینت ثواب درختکاری پاورپوینت ثواب درختکاری پاورپوینت ثواب درختکاری پاورپوینت ثواب درختکاری س28: اگر مالک و عامل عقد مغارسه ببندند وغرس برای مالک باشد حکم چیست؟ و لو كان الغرس من مالك الأرض ، و قد شرط على العامل غرسه و عمله بالحصة فهو لمالكه ، و عليه أجرة الغارس ، و ما عمل فيه من الأعمال . س23:عامل و مالک چه زمانی مالک حصّه می گرد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران - 32 اسلاید - چند اسلاید به انگلیسی

پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران - 32 اسلاید - چند اسلاید به انگلیسی پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران پاورپوینت قرارداد اقساطی در کنوانسیون وین و حقوق ایران - تعریف قرارداد اقساطی : (کنوانسیون وین) : قرارداد اقساطی تعریف نشده است . (حقوق ایران ) :تعریفی در مواد قان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل - 27اسلاید

پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل - 27اسلاید پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل پاورپوینت رابطه اخلاق و سیاست بین الملل •مفهوم اخلاق چيست؟ آيا مى‏توان از معيارهاى اخلاقى محيط داخلى در محيط بين المللى استفاده كرد؟ چه ديدگاه‏هايى درباره اخلاق بين المللى وجود دارد؟ چه وضعيتى اخلاقى، و چه وض ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت خشم - 8 اسلاید

پاورپوینت مدیریت خشم - 8 اسلاید پاورپوینت مدیریت خشم پاورپوینت مدیریت خشم پاورپوینت مدیریت خشم پاورپوینت مدیریت خشم پاورپوینت مدیریت خشم خشم، یک مکانیزم تقابلی توسعه یافته است که ما هنگام زیرسؤال رفتن اهدافمان یا مواجهه با تهدیدی علیه خود، اطرافیانمان و سایر چیزهایی که برای ما ارزشمند هستند؛ از آن استفاده می کنیم. این مکانیزم به ما کمک می کند تا در مواقعی که فرصت کافی برای تحلیل دقیق و کامل شرایط وجود ندارد؛ واکنشی سری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم - 22 اسلاید

پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم - 22 اسلاید پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم پاورپوینت رازداری و فاش گویی در علم } در سال 1449 میلادی هنری ششم پادشاه انگلستان نخستین Patent  را در خصوص ساخت شیشه های نقش دار صادر کرد. } در سال 1641 میلادی دولت محلی مستعمره ماساچوست (آمریکا) نخستین Patent  را در خصوص استحصال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سازمان غیردولتی - 8 اسلاید

پاورپوینت سازمان غیردولتی - 8 اسلاید پاورپوینت سازمان غیردولتی پاورپوینت سازمان غیردولتی پاورپوینت سازمان غیردولتی پاورپوینت سازمان غیردولتی پاورپوینت سازمان غیردولتی اگرچه انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند اما سازمان‌های غیردولتی در 2قرن اخیر توسعه یافته‌اند. یکی از نخستین سازمان‌های این‌چنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تأسیس شد. عبارت «سازمان‌های غیردولت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم - 6 اسلاید

پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم - 6 اسلاید پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم پاورپوینت چگونه کودک خلاق داشته باشیم •کودکی خلاق داشته باشیم •طرح سوالات واگرا •آشغال ها را دور نریزید یك كودك خلاق می تواند از هر چیزی كه به نظر شما آشغال و به درد نخور است .چیزهای جالبی درست كند .پس خرده كاغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) - 25 اسلاید

پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) - 25 اسلاید پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) پاورپوینت اسراف در اقتصاد اخلاق (بررسي رفتار مصرف کننده و تولیدکننده) •اقتصاد اخلاق •اقتصاد اخلاق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌ عمومي - 17اسلاید

پاورپوینت شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌ عمومي - 17اسلاید پاورپوینت شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌ عمومي  پاورپوینت شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌ عمومي  پاورپوینت شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌ عمومي  پاورپوینت شبکه‌هاي اجتماعي و راهبردهاي ساخت افکارعمومي در سازمان روابط‌ عمومي  پاورپوینت شبکه&z ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت رویکرد رفتار شهروندی سازمانی مبتنی برمدیریت مشارکت جو (نظام پیشنهادها ) برای توانمندسازی فرد و سازمان - 20 اسلاید

پاورپوینت رویکرد رفتار شهروندی سازمانی مبتنی برمدیریت مشارکت جو (نظام پیشنهادها ) برای توانمندسازی فرد و سازمان - 20 اسلاید پاورپوینت رویکرد رفتار شهروندی سازمانی مبتنی برمدیریت مشارکت جو  (نظام پیشنهادها ) برای توانمندسازی فرد و سازمان پاورپوینت رویکرد رفتار شهروندی سازمانی مبتنی برمدیریت مشارکت جو  (نظام پیشنهادها ) برای توانمندسازی فرد و سازمان پاورپوینت رویکرد رفتار شهروندی سازمانی مبتنی برمدیریت مشارکت جو  (نظام پیشنهادها ) برای توانمندسازی فرد و سازمان پاورپوینت رویکرد رفتار شهروندی سازمانی م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی - 13اسلاید

پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی - 13اسلاید پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی پاورپوینت رسانه های عمومی، پزشکان و اخلاق پزشکی › رسانه ها Media                      & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن - 15 اسلاید

پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن - 15 اسلاید پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن پاورپوینت طبیعت شناسی از دیدگاه قرآن منظور ما از طبیعت، عالم مادّی است. در قرآن در بیش از 750 آیه به مطالعه پدیده های طبیعی و تدبّر در آفرینش خداوندی توصیه شده است. از نظر قرآن پدیده های طبیعی آیات شناخت حقتعالی هستند و طبیعت شناسی باید ما را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعارض منافع در طب - 62اسلاید

پاورپوینت تعارض منافع در طب - 62اسلاید پاورپوینت تعارض منافع در طب پاورپوینت تعارض منافع در طب پاورپوینت تعارض منافع در طب پاورپوینت تعارض منافع در طب پاورپوینت تعارض منافع در طب n3.تعریف تعارض منافع در قانون دادگاه انتاریو در سال 1988 n"منافع شخصی چنان به وظیفه حرفه ای مرتبط باشد که نگرانی تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای به طور معقول واقعاً وجود داشته باشد". n nوجود تعارض منافع نیاز به اثبات تأثیر حقیقی منافع شخصی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تعهد سازمانی - 25 اسلاید

پاورپوینت تعهد سازمانی - 25 اسلاید پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی پاورپوینت تعهد سازمانی lمفهوم تعهد سازمانی l     ابعاد تعهد سازمانی lمدل هایی از تعهد سازمانی lپرسشنامه های تعهد سازمانی lتحقیقات انجام شده در خارج lتحقیقات انجام شده در داخل lمنابع l lمفهوم تعهد سازمانی lدرتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نوع نگرش عمده بیشترین توجه را ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی و آموزش به مددجو - 33 اسلاید

پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی و آموزش به مددجو - 33 اسلاید پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی  و آموزش به مددجو پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی  و آموزش به مددجو پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی  و آموزش به مددجو پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی  و آموزش به مددجو پاورپوینت استانداردهای بیمارستانی  و آموزش به مددجو ´ ارتباط عبارتست از فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده، مشروط بر آن که محتواي مورد انتقال از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تربیت - 35اسلاید

پاورپوینت تربیت - 35اسلاید پاورپوینت تربیت پاورپوینت تربیت پاورپوینت تربیت پاورپوینت تربیت پاورپوینت تربیت 7- پذیرش گرفتاری ونقص اندک برای دستیابی به کمال بالا برای فرزند گاهی نقص اندک جسمی را باید قبول کرد برای کسب کمال بالاترمانند حجامت یا داغ کردن   نقص جسمی گاهی مقدمه کسب کمال غریزی میشود   نقص غریزی گاهی مقدمه کسب کمال عاطفی می شود   نقص عاطفی می تواند مقدمه کسب کمال عقلانی گردد و... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) - 17 اسلاید

پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) - 17 اسلاید پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) پاورپوینت تربيت اسلامى (روش پاداش و تنبيه) nمعنى لغوى تشويق(پاداش)وتنبيه nتشويق به معناىبرانگيختن-به شوق آوردن-راغب ساختن وشايق كردن است.  nتنبيه به معناى بيدار كردن-آگاه كردن-هوشيار ساختن وادب كردن است.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان 8,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت تـربيـت - 85 اسلاید

پاورپوینت تـربيـت - 85 اسلاید پاورپوینت تـربيـت پاورپوینت تـربيـت پاورپوینت تـربيـت پاورپوینت تـربيـت پاورپوینت تـربيـت پاورپوینت تـربيـت معناي تربيت و رب:   از ریشه ربو به معنای فزونی ونمو برخی گفته اند از ریشه رب است واژه های نزدیک به این معنی عبارتند از رشد و تزکیه تاتی تاره بمعنی السیاسه فیقال رب القوم: ساسهم الملک ربّ الشئ ای ملکه الرب من اسمائه تعالی  والربانی ای الا لهی المربوب: العبدوالمم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين - 142 اسلاید

پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين - 142 اسلاید پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پاورپوینت طرح تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين مشتري از ديدگاه ماهاتما گاندي q مشتري مهمترين ناظر بر فعاليت هاي ماست q او به ما وابسته نيست ، ما به او وابسته هستيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان 20,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(9):